Faculty

C
Shao-Liang Chen, MD

Nanjing First Hospital of Nanjing Medical University, China

Zhong Chen, MD

Shanghai Sixth People's Hospital Fujian Campus, China

Hehe Cui, MD

Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, China

D
Kefei Dou, MD

Fuwai Hospital, China

G
Chao Gao, MD

Xijing Hospital, China

L
Yue Li, MD

The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China

Song Lin, MD

Nanjing First Hospital, China

Xianbao Liu, MD

The Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, China

T
Shengxian Tu, PhD

Shanghai Jiao Tong University, China

W
Haoyu Wang, MD

Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, China

Jian-An Wang, MD

The Second Affiliated Hospital Zhejiang University, China

Yongjian Wu, MD

Fuwai Hospital, China

X
Bo Xu, MD

Fuwai Hospital, China

Jing Xu, BM

Fuwai Hospital, China

Yi Xu, BM, PhD, FACC

The First Affiliated Hospital of Jinan University, China

Y
Dong Yin

Fuwai Hospital, China

Z
Hongliang Zhang

Fuwai Hospital, China

Wenduo Zhang, MD

Beijing Hospital, China